Spokesperson List

२ नम्बर प्र.प्र.का. तथा मातहत कार्यालयहरुको सूचना समन्वय अधिकारीको विवरण

 सि.नं. कार्यालयको नाम दर्जा नामथर  सम्पर्क नम्बर CUG निजी मोवाईल नं. ईमेल ठेगाना  कै. 
 १ २ नंं.प्र.प्र.का.जनकपुर  प्र.उ. कृष्ण प्रसाई   ९८५४०२९५७८  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 २  सं.प्र.ई.का.जनकपुर  प्र.नि. दिपक कुमार राय  ९८५१२८१३६९     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ३  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्र.ना.उ. तिलक भारती ९८५२८९०३२७ ९८५१२८१२२०  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ४  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्र.ना.उ.  विनोद घिमिरे  ९८५२८९०७०० ९८४२६०९१३४  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ५  जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्र.ना.उ.  मकेन्द्र कुमार मिश्र ९८५४०२६७७०     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी प्र.ना.उ. माधव प्रसाद वुढाथोकी ९८५४०९०१६१ ९८५७०९०१०४ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ७  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्र.ना.उ.   मदन कुवँर ९८५४०५६२२२  ९८५६०२२४९९  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट प्र.ना.उ. भरत श्रेष्ठ ९८५५०४०६०७ ९८५१०२६७६२ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा प्र.ना.उ. गौतमम मिश्र ९८५५०४५७६६ ९८५१२८११६० This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10 जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्र.ना.उ. बिरेन्द्र बहादुर शाही ९८५१२२८२८५ ९८५१२८१३२९ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.