Picture Gallery

२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको आयोजनामा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत covid-19 सम्बन्धि जनचेतना मुलक  कार्यक्रममा माक्स वितरण गर्नु हुदै प्र.ना.म.नि. धिरज प्रताप सिंह ज्यू ।

 

२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको  निरीक्षण गर्नुहुदै ।

२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको निरीक्षण गर्नुहुदै ।

२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको निरीक्षण गर्नुहुदै ।